X

مقالات

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
تعداد بازدیدکننده‌ها: 2121

تست نواک چیست؟

تست نواک چیست؟

تست نواک چیست؟

در روان کارها و بخصوص روغن‌کاری موتور، اتلاف تبخیر یا همان فراریت روغن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از نقطه نظر فنی موتور، در محل‌هایی از داخل موتور که درجه حرارت های بالایی ایجاد میشود، بخش‌هایی از روغن می‌تواند تبخیر گردد.

تبخیر ممکن است منجر به مصرف نا متعارف روغن در موتور شود و در نهایت باعث تغییر در خواص روغن گردد.

بسیاری از سازندگان موتور برای تعیین حداکثری میزان قابل قبول اتلاف تبخیر روغن در لیست مشخصات روغن معرفی، این روش آزمون را پیشنهاد می‌کنند.

این آزمون که به تست نوآک مشهور است در واقع مقاومت روغن در برابر پدیده کم شدن به دلیل تبخیر در دمای ۲۵۰ درجه سلسیوس و تحت تاثیر عبور هوا با دبی مشخص و کنترل شده به مدت یک ساعت تمام میباشد.

روغن های جدید به دلیل ساختار ملکولی مناسب تر و حاصل از تحقیقات آزمایشگاهی، میزان تبخیر کمتری از خود نشان میدهند و در نتیجه در دماهای بالا و همین طور با گذشت زمان کیفیت خود را بهتر حفظ میکنند. این روش رابطه بین مصرف روغن و میزان تبخیر آن در یک موتور را ارزیابی مینماید. به طوریکه هر چه عدد به دست آمده کمتر باشد مقاومت روغن در درجه حرارت های بالا بیشتر و کیفیت خود را بهتر حفظ مینماید و در نتیجه طول عمر بیشتری نیز خواهد داشت.

تصاویر
  • تست نواک چیست؟
New Comment

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

تماس با ما