X

خودرویی

روغن های موتور

 

شرح کوتاهی از روغن موتور:

 

روغن موتور درست شده  از روغن پایه نفتی به همراه افزودنی هایی مانند  ضد جوش ، ضد زنگ ، مواد پاک کننده و ضد اکسید است که یکی از  مهم ترین وظیفه های  روغن در موتور روانکاری و کاهش سایش قطعات موتور در حین کار کردن است، ولی وظایف روغن موتور فقط به این  محدود نمی‌شود، بلکه این ترکیب نقش های زیادی برعهده دارد که نهایتا منجر به کارکرد بهتر خودرو خواهد شد.

تماس با ما