X

روغن ترانس

شرح کوتاهی از روغن ترانس به همراه جدول معادل

ترانسفورماتور وسیلهای الکتریکی به منظور تبدیل انرژی از شکلی به شکل دیگر است که در این تبدیل مقداری از انرژی بصورت گرما به هدر میرود. گرمایی که به این طریق تولید میشود میتواند باعث بالا رفتن دمای اجزا ترانسفورماتور شود لذا به منظورکاهش دما، از سیالی نارسانا استفاده میشود که وظیفه اصلی آن انتقال حرارت و خنک نگه داشتن اجزای سیستم است. روغنهای ترانس به دو دسته کلاس I و کلاس II تقسیم میشوند و مضر و عمده این نوع روغنها در کلاس II می باشد و این نوع روغن در ترانسفورماتورهای پرقدرت و کلیدهای فشار قوی بکار میروند. این نوع روغنها دارای گرانروی پایین جهت خنککنندگی اجزاء ترانسفورماتور میباشد و چون در فضای باز و گاهاً سرمای بسیار شدید استفاده میشوند دارای نقطه ریزش پایین میباشند.

روغن ترانس
 
نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل
بهران ترانس II ایرانول ترانس Total Isovoltine II Shell Diala S2ZU-I
 
5 of 5 (1 Votes)

تماس با ما