X

روغن دنده صنعتی

روغن دنده صنعتی

این نوع روغنها در روانکاری دندههای صنعتی صنایع مختلف از جمله فولاد، سیمان، و ... و نیز دندههای تحت بار سنگین شامل دندههای مارپیچ ساده و حلزونی و یاتاقانهای ساده استفاده میگردند و دارای قابلیت ضدسایش و ضدخوردگی عالی هستند و پایداری حرارتی بالایی دارند. این نوع روغنها در سطح کیفیت CLP تولید میگردند. روغنهای دنده صنعتی در گریدهای 68، 100، 150، 220، 320، 460، 680، 1000 تولید میگردند. جدول معادل روغنهای دنده صنعتی به شرح زیرمی باشد.

نام محصول بهران نام محصول پارس نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول به تام نام محصول شل
بهران بردبار پارس نیسان ایرانول IG Total Carter EP BT Enogear EP Shell Omala S2G

برخی روغنهای دنده صنعتی با پایه سنتیتک تولید میگردند که برخی با پایه پلی آلفا الفین (PAO) و برخی با پایه پلی گلیکول (PG) میباشند. این نوع روغنها جهت کار در سختترین شرایط کاری (فشار بسیار بالا- دمای بالا) این نوع روغنها در محدوده دمایی وسیعی کار میکنند و دارای طول عمر بسیار بیشتر از روغنهای معدنی هستند. روغنهای با پایه PG با روغنهای پایه PAOسازگار نیستند.

این نوع روغن در گریدهای 150، 220، 320، 460، 680، 1000 قابلیت تولید و عرضه را دارند.

روغن دنده صنعتی سنیتیک PAO

نام محصول بهران نام محصول توتال نام محصول به تام نام محصول شل
بهران بردبار PS Total Carter SH ENOGEAR SH Shell Omala S4GX

روغن دنده صنعتی سنتیک PG

نام محصول بهران نام محصول توتال نام محصول شل
بهران بردبار PG Total Carter SY Shell Omala S4WE
5 of 5 (1 Votes)

تماس با ما