X

روغن دیزل

روغن دیزل

شرح کوتاهی از روغن دیزل به همراه جدول معادل:

روغن دیزل در موتورهای دیزلی معمولی و توربو شارژها در ماشینهای راهسازی، کامیونها، لوکومتیو ها و قایق های ماهیگیری و همچنین در برخی از موتورهای تولید برق به کار برده می شود. این نوع روغن ها یا بصورت مالتی گرید و یا بصورت مونوگرید تولید میگردند و مطابق با استاندارد API در سطوح مختلف CI.CH.CF.CD.CC در ایران تولید می گردند.
روغنهای با سطح کیفیت CI4 جهت موتورهای طراحی شده سال 2002 به بعد مناسب میباشد و کیفیت بهتری نسبت به سایر سطوح دارند. و دارای زمان تعویض بسیار طولانی می باشند.

مزایای روغن دیزل با سطح کیفیت CI4

  • قابلیت پاک کنندگی بسیار بالا
  • مناسب جهت تمامی موتوموتورهای دیزلی
  • پایداری بسیار عالی گرانروی در عملیات
  • خواص عالی ضد سایش و ضد خوردگی
  • خواص پراکنندگی بسیار بالاکه از غلیظ شدن روغن توسط دوده جلوگیری به عمل می آورد.

طبقه بندی سطوح کیفیت API برای روغن موتورهای دیزلی

سطح کیفیت روغن های ویژه ی موتورهای چهارزمانه دیزلی سبک، متوسط و سنگین با ویژگی کاهش اکسیدهای نیتروژنNOX)) تا حد 50% با استفاده از گازهای خروجی خنک شده از اگزوز،به عنوان جایگزین اکسیژن،این روغن ها به منظور مقابله با اسیدهای حاصل از NOX دارای قابلیت قلیایی ذخیره بالاتری هستند.طراحی سال 2002 برای استفاده در خودروهای دیزلی طراحی تا سال 2004 (گوگرد سوخت تا 0.5%) میتواند جایگزین روغن هایی با سطوح کیفیت CH-4 ، CG-4 ، CF-4، CE ، CD باشد.

روغن ویژه ی دیزلی های چهارزمانه طراحی 1998 که با دور بالا حرکت می کنند.این روغن ها نیاز سطوح کیفیت CG-4، CF-4 را نیز تامین می نمایند(گوگرد سوخت تا 0.5%)

روغن ویژه ی دیزلی های چهارزمانه که با دور بالا حرکت می کنند طراحی سال 1994 که در سال 1995 ارائه شده است.این روغن ها باسطح کیفیت CF-4، CE ، CD نیز مطابقت دارند.

روغن ویژه ی دیزلی های چهارزمانه مدل 1990 که با دور بالا حرکت می کنند. با کیفیتی بالاتر از سطح کیفیت CD .قابل استفاده به جای روغن های CE ، CD مطابق استاندارد MIL-L2104F

روغن ویژه خودردهای دیزلی طراحی سال 1955 به بعد.برای خودروهای دیزلی با سوخت نامرغوب( درصدگوگرد حدود تا 0.5%)و شرایط کاری سخت(موتورهای دارای سیسیتم سوپرشارژ و توربو شارژ)و موتورهای بنزینی که در شرایط سخت کار می کنند.مطابق با استاندارد MIL-L2104C D

روغن ویژه خودروهای طراحی سال 1961 برای استفاده در خودروهای دیزلی در شرایط کاری متوسط تا سخت ،)موتورهای غیر سوپرشارژ و توربوشارژ( و موتورهای بنزینی که در شرایط سخت کارمی کنند. مطابق با استاندارد MIL-L2104B

روغن دیزل
5 of 5 (1 Votes)

تماس با ما