X

روغن هیدرولیک ضد آتش

هیدرولیک ضدآتش

این نوع روغن از گروه سیالات هیدرولیک پایه آب گلیکول هستند که جهت ضایعی که خط آتشسوزی در آنها وجود دارد ،نظیر

  • صنایع ریخته گری
  • فلزات مذاب
  • مشتعل شونده
  • و ...

تولید میگردد و با سطح کیفیت HFC تولید میگردد. این نوع روغن در برند بهران با نام تجاری بهران HFC و در گریدهای ١٥، ٢٢، ٤٦ تولید میگردند.

نام محصول بهران نام محصول پارس نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل
بهران هیدرولیک HFC - - - -
5 of 5 (1 Votes)

تماس با ما