X

روغن کمپرسور

روغنهای کمپرسور ویژه روانکاری کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی) هستند و با سطح کیفیت VDL تولید میگردند. این نوع روغن ها در گریدهای ٣٢، ٤٦، ٦٨، ١٠٠، ١٥٠ قابلیت تولید و عرضه را دارند.

نام محصول بهران نام محصول پارس نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول به تام نام محصول شل
بهران کمپرسور VDL پارس کمپرسور ایرانول VDL Total Dacnic P BT Airnis Shell Corena S2P

برخی روغنهای کمپرسور با پایه ستیتک تولید میگردند که در محصولات بهران این نوع روغن با پایه پلی آلفا آلفین (PAO) تولید میگردد و مخصوص روانکاری کمپرسورهای هوا تحت شرایط سخت و دمای بالا می باشند.

این نوع روغن دارای مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و زنگزدگی میباشد و دارای شاخص گرانروی بالا نیز هست.

 
نام محصول بهران نام محصول توتال نام محصول به تام نام محصول شل
بهران کمپرسور PS Total Dacnic SH BT Airnis SH Shell Corena S4R
 

این نوع روغنها باعث بهینهسازی بازده کمپرسور می گردند و دوره زمانی تعویض روغن را تا حد زیادی افزایش میدهد و گاهاً این نوع روغنها را تا 8000 ساعت کارکرد نیز میتوان استفاده نمود. همچنین این نوع روغنها به علت خاصیت ضدگرفتگی (Anti clogging property) که دارند باعث افزایش عمر فیلتر میگردند و عمر سرویس فیلترها را افزایش میدهند.

5 of 5 (1 Votes)

تماس با ما