X

روغن گردشی

شرح کوتاهی از روغن گردشی به همراه جدول معادل

این نوع روغنها در ماشینهای صنعتی دارای سیستمهای گردشی و هیدرولیکی مانند دستگاههای دارای چرخ زنجیر، دنده های بسته، یاتاقانهای ساده و دستگاههای نساجی و ابزارهایی که به روغن گردشی (R & O) نیاز دارند مورد استفاده قرار میگیرد و این نوع روغنها در حال حاضر با استاندارد HL قابلیت تولید را دارند. این نوع روغنها دارای پایداری حرارتی عالی بوده و دارای خاصیت ضداکسیداسیون میباشند. همچنین این روغنها باید دارای خاصیت جداپذیری آسان از آب را داشته باشند.

روغن گردشی
 
نام محصول بهران نام محصول پارس نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل
بهران درفش پارس کیوان ایرانول C Total Cirkan RO Shell Morlina
 
5 of 5 (1 Votes)

تماس با ما